Privacy verklaring

HelMir Huidverbetering, gevestigd aan de Molenaarstraat 63, 5374 GX Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

HelMir Huidverbetering
Molenaarstraat 63
5374 GX Schaijk
www.helmir.nl
Info@helmirhuidverzorging.nl

Mevr. Miriam van Geel-van Dorst is de Functionaris Gegevensbescherming van HelMir Huidverbetering.
Zij is te bereiken via info@helmirhuidverzorging.nl of telefoonnummer 06-23530490.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HelMir Huidverbetering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier in onze salon, of een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HelMir Huidverbetering verwerkt indien dit nodig is voor het veilig uitvoeren van een behandeling de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Fitzpatrick huidtype

– gezondheid

– medicijngebruik


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HelMir Huidverbetering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling wanneer u via onze webshop of via mail een bestelling heeft gedaan, of een behandeling in de salon heeft gehad

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of te verwijderen

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– HelMir Huidverbetering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Het zal hier vooral gaan om leveringen aan mede ondernemers (zzp-ers)

– HelMir gebruikt uw voornaam en achternaam om u te zoeken op Social Media.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HelMir Huidverbetering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  (bewaartermijn 2 jaar)
Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op kunnen terugvallen.

Personalia (bewaartermijn 2 jaar)
Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op kunnen terugvallen.

Adres (bewaartermijn 2 jaar)
Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op kunnen terugvallen.

Medische gegevens (bewaartermijn 2 jaar)
Reden: Zodat we hier tijdens de behandeling rekening mee kunnen houden, om u een zo veilig mogelijke behandeling te kunnen bieden.

Gemaakte foto’s (bewaartermijn 2 jaar)
Reden: Waar mogelijk maken we de persoon onherkenbaar door bv een balkje over de ogen te plakken. Zodat we het verloop van de behandelingen kunnen monitoren


Delen van persoonsgegevens met derden

HelMir Huidverbetering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HelMir Huidverbetering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken online verzendbewijzen en delen de verstrekte gegevens met o.a. DHL of PostNL om bv een bestelling te kunnen versturen naar uw huisadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HelMir Huidverbetering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HelMir Huidverbetering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helmirhuidverzorging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HelMir Huidverbetering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HelMir Huidverbetering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@helmirhuidverzorging.nl.

Wij beveiligen uw gegevens als volgt:

– Laptop met wachtwoord beveiligd

– Klantengegevenssysteem “Salonized” met wachtwoord beveiligd

– Back-up gegevens staan in de Cloud bij Norton met wachtwoord beveiligd